PROČ JE TENTO PROJEKT TAK

DŮLEŽITÝ?

VRAŤME SE NA ZAČÁTEK

My lidé jsme jediní tvorové, kteří se narodí s nenaprogramovaným mozkem. Například kůň, hříbě, chodí již hodinu po narození, ale nám, lidem, to trvá rok. 

ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

MOZEK JE BEZ INFORMACÍ

Je to jako s novým počítačem, když si musíte všechny potřebné programy nainstalovat. Bez nich máte jen bednu, která má velký potenciál, ale vlastně nic neumí.

 

 
 

 

  

  

UČÍME SE

MOZEK SE UČÍ Z PODMĚTŮ

Pro zdravý mentální vývoj potřebujeme v prvních dvou letech fyzický kontak s matkou, dotyky, péči a lásku. Poté poznáváme okolí, osvojujeme si prostor a učíme se v něm pohybovat. A třetím základním kamenem je získávání sociálních dovedností, což je kontakt s vrstevníky a první kamarádi.
Mozek na základě zkušeností vytváří spojení, synapse, a v dospělosti pak čerpá ze získaných zkušeností z dětství.

STALO SE…..

V roce 1990, po pádu Ceausescovi vlády, bylo v sirotčincích Rumunska více než 100.000 dětí, byly v zamřížovaných postýlkách, neznaly mateřskou lásku a scházel jim fyzický dotyk. Tyto děti byly adoptovány do celého světa, ale záhy bylo odhaleno strašlivé zjištění. Pokud děti bez rodičů, bez lásky a fyzického kontaktu takto živořili déle než dva roky, už nikdy nedohnaly mentální vývoj a v dospělosti dosáhovaly hodnot IQ 60 - 80 bodů.

   

     

DĚTI POTŘEBUJÍ

PRO ZDRAVÝ MENTÁLNÍ VÝVOJ

1. LÁSKU, PÉČI A FYZICKÝ KONTAKT S RODIČI
2. OSVOJENÍ PROSTORU - SVOBODU POHYBU
3. BUDOVAT SOCIÁLNÍ NÁVYKY - KONTAKT S VRSTEVNÍKY

AKTUÁLNÍ SITUACE

RODINA S HANDICAPOVANÝM DÍTĚTEM

Rodiče vyvýjí často maximální úsilí, aby dítě dokázalo své tělesné nedostatky kompenzovat. Znamená to zvýšenou péči, častou návštěvu u specialistů, rehabilitace, sanatoria, operace…. Toto vše zabírá většinu času a nezřídka musí jeden z rodičů zůstat trvale v domácnosti a věnovat se dítěti. Toto vše v součtu znamená, že zpravidla tyto rodiny nemívájí velké příjmy a potřebují naši pomoc.

   

   

  

KAM TO SPĚJE?

Tělesně handicapovaný jedinec má výrazně menší šanci uplatnit ve společnosti i v zaměstnání. Jediné, čím může konkurovat ostatním je intelekt. Pokud zdravý člověk nemá více rozvinutý intelekt, stále má šanci uplatnění, může pracovat jako skladník nebo třeba je talentovaný sportovec, ale handicapovaný? Ten se může živit hlavně svou “hlavou”, a pokud nepodpoříme základní atributy zdravého mentálníhio vývoje u handicapovaných dětí, budou v dospělosti stále na pokraji společnosti odkázány na sociální podporu.

   

   
   

CO MŮŽEME ZMĚNIT?

SVOBODA POHYBU

Nechceme a ani nebudeme zasahovat do života a chodu rodin, vždyť rodiče jsou nejpovolanějšími odborníky na potřeby svého dítěte. Co ale změnit můžeme, je dopřát dětem svobodu pohybu a podpořit tak i jejich kontakt s vrstevníky. Takto si děti osvojí prostor a začnou budovat sociální návyky, což znamená, že předejdeme “sociálnímu zaostávání” které ohrožuje dospívání i následně celý život handicapovaných lidí.

HANDBIKE

PROSTŘEDEK KE ZMĚNĚ

Na invalidních vozících se lze svobodně pohybovat pouze na hladkém povrchu a děti tak nepoznají svobodný pohyb v přírodě a nemohou trávit aktivně čas venku s vrstevníky. Speciální jízdní kolo na ruční pohon přináší dětem s tělesným postižením dolních končetin skutečnou svobodu pohybu.

   

    
   

Černí koně, z.s. Cyrilivská 48, 250 90 Jirny, Czech Rep.

+420 774 889 288