DARUJTE

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

PRŮKAZ CYKLISTY PRO KAŽDÉ DÍTĚ

Děti jsou v silničním provozu nejvíce ohroženou skupinou, proto je odroku 2013 v osnovách škol povinná dopravní výchova.V rámci preventivního přístupu k problematice bezpečnosti dětí v silničním provozu se nejefektivněji uplatňuje praktická výuka na dětských dopravních hřištích. Děti si vyzkouší modelové situace a učí se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Dopravní výchova probíhá systematicky po celý školní rok a vrcholí testy, kdy děti získají průkaz cyklisty. 

dopr_hriste

 
Přestože se Česká republika může pyšnit jednou s nejlépe propracovanou strukturou dětských dopravních hřišť, není doposud dětem s tělesným postižením praktická výuka umožněna a to nejenm u nás, ale i v dalších zemí světa. Je to dáno tím, že dopravní hřiště nejsou vybavena speciálními jízdními koly. 

PŘINÁŠÍME ZMĚNU

Speciální kola najdou svá uplatnění. Nejen, že umožní aktivní účast handicapovaných dětí v praktické výuce, ale i v rámci osvěty mohou být využívána „zdravými“ dětmi.

alex_ram
Speciální kola pro dopravní hřiště jsou určená dětem vzrůstu 100 - 160 cm

 

01mobile

 
freepoint@perpetuummobile.info
sport@perpetuummobile.info
739 739 100, 739 739 199, 774 889 288

 

 

 

CK_logo

 
Projekt realizuje:
Černí koně, z.s.  Cyrilovská 48, 250 90 Jirny
IČ: 227 24 389